By accessing this website, you acknowledge and accept the use of cookies. Learn More
Important notice - Major update coming on June 1st. Please read carefully.
m28.15
🎶อยากเข้าไปขวางทาง อยากเข้าไปกางแขนบังเธอ Yahk kao bpai kwahng tahng yahk kao bpai gahng kaen bung tur I want to go up and block your path, I want to go up and stretch my arms out in front of you ไม่ให้ได้พบ ไม่ให้ได้เจอกันเลย Mai hai dai pob mai hai dai jur gun loey And not let you meet, not let you see each other รักแค่คำเดียว ที่เจ็บมาทุกที Ruk kae kum diao tee jep mah took tee Love is just one word that hurts every time ถามหน่อยนะคนดี จะรักกันจริงแค่ไหน Tahm noy na kon dee ja ruk gun jing kae nai Ask yourself, sweetheart, how much you really love me จากใจหรือเปล่า หรือแค่หวานหวานไป Jahk jai reu bplao reu kae wahn wahn bpai Is it from your heart, or is it just flirtation? สบตาฉันหน่อย แล้วค่อยบอกกันได้ไหม Sop dtah chun noy laeo koy bauk gun dai mai Look in my eyes and please tell me แล้วเขาก็รักกัน เขารักกัน ฉันมันอิจฉาเกินไปหรือเปล่า Laeo kao gor ruk gun kao ruk gun chun mun itchah gern bpai reu bplao And she loves you, she loves you, am I being too jealous? คนมันจะรักกัน เขารักกัน คนที่แอบรักทำใจเสียที Kon mun ja ruk gun kao ruk gun kon tee aep ruk tum jai sia tee People fall in love, she loves you, the person who secretly loves you will deal with it มันเจ็บแบบนี้ แบบนี้เลย เข้าใจบ้างไหม เสียใจจริงจริง Mun jep baep nee baep nee loey kao jai bahng mai sia jai jing jing It hurts like this, like this, do you understand? I’m really upset ถ้าปากเธอว่ารัก ถ้ารักเธอมาจากหัวใจ Tah bpahk tur wah ruk tah ruk tur mah jahk hua jai If your mouth says you love me, if your love comes from the heart ที่เหลือมันจะเป็นอย่างไร ก็ไม่สำคัญ Tee leua mun ja bpen yahng rai gor mai sumkun However what’s left is, it’s not important ถึงแม้จะลำบาก ก็พร้อมจะแบกรัก Teung mae ja lumbahk gor praum ja baek ruk Though it’s troublesome, I’m ready to share my love ไม่หนักหรอกนะใจ ขอให้มันจริง Mai nuk rauk na jai kor hai mun jing It’s not too stressful, heart, I want it to be true ขอให้มันจริง ขอให้เป็นเธอ Kor hai mun jing kor hai bpen tur I want it to be true, I want it to be you Titles: แล้วเขาก็รักกัน & ขอให้มันจริง Mashup Artists: หงหยก & นัน @theconando @hongyokgun Reliving the beautiful memories of their concert...NHY Journey of Us
journeyofus - hy - hongyok - hyfc - nanndiary - nhymoment - nhyfc - nanhongyokaf10 - theconando - nhy - nanhongyok - nann_fc - nann - hongyokaf10 - nhyjourneyofus - nanhong - hongyok_af10 - nannfc - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - hongyok_fc -
m28.15 : @theconando @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhymemories #nhymoment #nhyfc #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nanhong #nann #nanndiary #nannfc #nann_fc #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #nhyjourneyofus #journeyofus
_aimnam_ : 😭😭😭
rindyri : 😥😭😭
kha.crut - fyfhie - t777_tak - rain900907 -
instagram
m28.15
🎧หรือเพราะโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กัน Reu pror chohk chadtah song rao hai gert mah koo gun Or is it because destiny sent us to be soulmates? ฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่ Chun jeung dai jur tur bon lohk tee gwahng yai So I was able to find you on this vast earth หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจ Reu pror kwahm bung ern tee tum hai rao dai roo jai Or was it because of happenstance that made us understand each other และฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้ Lae chun gor bungern dai ruk tur kon nee And I happened to fall in love with you? (*) เหมือนเส้นด้ายบางๆเชื่อมโยงให้ใจได้ผูกผัน Meuan sen dai bahng bahng cheuam yohng hai jai dai pook pun It’s like there’s a thin thread linking our hearts คิดไหม เพราะอะไร แค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจ Kit mai pror arai kae dtah sop dtah tao nun gor seung jai Do you think so? What is it because of? Just looking eye to eye touches me ฉันไม่รู้จริงๆ เหตุผลอะไรไม่สำคัญ Chun mai roo jing jing het pon arai mai sumkun I really don’t know, the reason isn’t important แค่ใจตรงกันก็เกิพอแล้ว Kae jai dtrong gun gor gern por laeo Just having our hearts be the same is more than enough (**) รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น Ruk tur ruk tur roo piang tao nun I love you, I love you, that’s all I know แม้เราบังเอิญได้พบกัน Mae rao bungern dai pob gun Though we just happened to meet หรือฟ้าบันดาลให้พบเธอ Reu fah bundahn hai pob tur Or did heaven plan for me to find you? เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ Rao chohk dee tee rao dtahng kon kon jur We were lucky that we both found each other แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน Kae siao nahtee tee pob tur hua jai gor bauk hai roo rao ruk gun In just the fraction of a moment that I met you, my heart told me we’re in love Title: Destiny Artist: Aof Pongsak and Patcha Anek-Ayuwat @theconando @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhymemories #nhymoment #nhyfc #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nanhong #nann #nanndiary #nannfc #nann_fc #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #yesorno2_5 #yonfamily #piifah
hongyok_af10 - hy - hongyok - nannfc - nanndiary - nhymoment - nhyfc - nanhongyokaf10 - theconando - nhy - nanhongyok - yonfamily - nann_fc - yesorno2_5 - nann - hongyokaf10 - nanhong - piifah - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - hongyok_fc -
m28.15 : ฉันรู้ว่าเธอคืออีกครึ่งชีวิตที่หายไป Chun roo wah tur keu eek kreung cheewit tee hai bpai I know you’re the other half of my life I’ve been missing รู้ว่าเธอเติมใจของฉันให้เต็มได้ Roo wah tur dterm jai kaung chun hai dtem dai I know you can completely fill my heart ฉันรู้เพียงเธอทำให้ฉันสุขใจตั้งมากมาย Chun roo piang tur tum hai chun sook jai dtung mahk mai I know that only you can make me so happy รู้รักคืออะไรก็เพราะเธอคนนี้ Roo ruk keu arai gor pror tur kon nee I know what love is because of you (*,**) เธอคือคนที่รอ คนที่ใจขอมา ฟ้าส่งเธอให้กัน Tur keu kon tee ror kon tee jai kor mah fah song tur hai gun You’re the person I’ve been waiting for, the person whom my heart asked to come, heaven sent you to me ไม่ว่านานเท่าไร ก็จะรักรักเธอ มั่นใจว่าเธอคือคนนั้น Mai wah nahn tao rai gor ja ruk ruk tur mun jai wah tur keu kon nun No matter how long it’ll be, I’ll love you, I’m certain you’re the one (**)
rain900907 - kha.crut - ethan_suppanad - auto.like1 -
instagram
m28.15
🎧เหมือนเมฆลอย คอยปิดบังสายตา Meuan mek loy koy bpit bung sai dtah It’s like clouds have floated in, covering our vision ท้องนภา จึงไม่เคยเห็นดาว Taung napah jeung mai koey hen dao So the sky never sees the stars ไม่รู้เลย ว่าแสงทอสกาว Mai roo loey wah saeng tor sagao I don’t know if the woven light คือแสงดาวคอยส่องมาให้ฉัน Keu saeng dao koy saung mah hai chun Is the starlight shining down for me เหมือนเมฆลอย คอยปิดบังหัวใจ Meuan mek loy koy bpit bung hua jai It’s like the clouds floated in, covering our hearts รักเท่าไร เธอไม่เคยเห็นกัน Ruk tao rai tur mai koey hen gun However much I love you, you never see me ขอชะตา พัดเมฆที่ขวางกางกั้น Kor chadtah put mek tee kwahng gahng gun I want destiny to blow the blocking clouds away สักวัน อาจรู้และเข้าใจ Suk won aht roo lae kao jai Some day you might know and understand (*) ฉันรักเธอ แต่เหมือนว่าเธอไม่รู้ Chun ruk tur dtae meuan wah tur mai roo I love you, but it’s like you don’t know ฉันรักเธอ ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร Chun ruk tur mai roo dtung dtae meua rai I love you, I don’t know since when รู้แค่เพียงตอนนี้ มีแต่เธอในใจ Roo kae piang dtaun nee mee dtae tur nai jai All I know is that right now I only have you in my heart ไม่สายไป ใช่ไหมให้เรารักกัน Mai sai bpai chai mai hai rao ruk gun It’s not too late for us to love each other, right? จากวันนี้จะมีแต่เธอเสมือนดวงใจ Jahk wun nee ja mee dtae tur sameuan duang jai From now on, I’ll have only you as my sweetheart จากวันนี้จะมีแต่เราร่วมทางกันไป Jahk wun nee ja mee dtae rao ruam tahng gun bpai From now on, there will be only us travelling together จะฝ่าฟัน จะแบ่งปัน จะรักกัน ไม่ว่านานเพียงไหน Ja fah fun ja baeng bpun ja ruk gun mai wah nahn piang nai We’ll struggle through, we’ll share things, we’ll love each other, no matter how long it’ll be (*,*) ไม่สายไป วันนี้ฉันจะรักเธอ Mai sai bpai wun nee chun ja ruk tur If it’s not too late, today I’ll love you Title: ไม่สายใช่ไหม /(It’s Not Late, Right?) Artist: Jennifer Kim and Pete Pol @theconando @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhymemories #nhymoment #nhyfc #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nanhong #nann #nanndiary #nannfc #nann_fc #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc
hy - hongyok - nannfc - nanndiary - nhymoment - af10family - af10 - hyfc - nhyfc - nanhongyokaf10 - hongyokgun - nhy - nanhongyok - nann - nann_fc - nanhong - hongyok_af10 - theconando - hongyokaf10 - nhyfamily - nhybearfamily - af10fanclub - nhymemories - hongyok_fc -
m28.15 : #af10 #af10fanclub #af10family
goo_dealio - and.dian - auto.like1 - pouriafaridani -
instagram
m28.15
🎧เคยอยู่โดยไม่ต้องมีใครให้สนใจ Koey yoo doy mai dtaung mee krai hai son jai I once lived not needing anyone to pay attention to me ก็ใช้ชีวิตเรื่อยไป ด้วยตัวเอง Gor chai cheewit reuay bpai duay dtua eng Continuously living my life with myself เคยอยู่กับคำถามว่าใครที่ใจฉันเอง Koey yoo gup kum tahm wah krai tee jai chun eng I once lived with the questions of whom my heart จะฝากชีวิตให้เขานั้นดูแล ในวันท้อใจ Ja fahk cheewit hai kao nun doo lae nai wun tor jai Would entrust my life to to look after when I’m discouraged (*) ตั้งแต่วันนั้น ที่ได้พบเธอ Dung dtae wun nun tee dai pob tur Since the day I met you ดูเหมือนเธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฉันไป Doo meuan tur kao mah bplian cheewit kaung chun bpai It seems like you showed up and changed my life (**) ไม่มีคนไหน ที่ทำให้ฉันอุ่นใจ Mai mee kon nai tee tum hai chun oon jai There’s no one who makes me as warm และไม่เคยมีใคร จะดีได้เท่าเธอ Lae mai koey mee krai ja dee dai tao tur And there’s no one who can be as wonderful as you ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ ขอบคุณที่มีกันเสมอ Kaup koon tee yoo dtrong nee kaup koon tee mee gun samur Thank you for being right here, thank you for always having me ทั้งใจจะมอบให้เธอเพียงผู้เดียว Tung jai ja maup hai tur piang poo diao My whole heart is entrusted to you alone เธอเปลี่ยนความสับสนที่มีในหัวใจ Tur bplian kwahm sup son tee mee nai hua jai You changed the confusion I had in my heart ให้ฉันไม่ต้องวุ่นวาย เหมือนทุกที Hai chun mai dtaung woon wai meuan took tee And made me not have to be stressed out all the time like I used to be เธอไม่เคยอ่อนล้าเมื่อฉันทำตัวไม่ดี Tur mai koey aun lah meua chun tum dtua mai dee You never get fed up when I behave badly มีแต่รักและคอยให้อภัย กับฉันเรื่อยไป Mee dtae ruk lae koy hai apai gup chun reuay bpai You continuously have only love and forgiveness for me Repeat(*,**,**) Title: ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ /(Thank You For Being Here) Artist: Joy Jeerapat AF8 @theconando @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhymemories #nhymoment #nhyfc #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nanhong #nann #nanndiary #nannfc #nann_fc #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #af10 #af10fanclub #af10family
hy - hongyok - hyfc - nanndiary - af10 - af10family - nhymoment - nhyfc - nanhongyokaf10 - theconando - nhy - af10fanclub - nann_fc - nann - hongyokaf10 - nanhong - hongyok_af10 - nannfc - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - nanhongyok - hongyok_fc -
cinta_conan - littleher0920 - rindiantika89 - auto.like1 -
instagram
m28.15
🎧Invisible 안갯속에 Inside the invisible fog 나를 찾아야만 해 yeah I have to find myself yeah 작은 불빛 그 희망은 The hope of a small light 상상만으로도 you’ll find You’ll find with only your imagination 높은 곳을 향해 When I reach out 손을 뻗어 볼 때 Towards a higher place 닿을 것만 같은 느낌 It feels like I can almost touch it 바라왔던 날들 Am I closer 가까워진 걸까 To the days I longed for 저 하늘에 그려져 I draw them on the sky *Just spread your wings 저 끝까지 To the end 가슴 뛰는 소릴 따라 Follow the sound of your beating heart 두 눈을 감고 Close your eyes 꿈을 펼쳐봐 And follow your dreams You’re a hero, you can fly You can fly woah oh woah woah oh woah woah oh woah woah oh You’re a hero, you can fly woah oh woah woah oh woah woah oh woah woah oh You can fly 단 한 번도 보지 못한 A world that you’ve never seen before 세상이 펼쳐질 거야 Will open before you 구름 위로 날아올라 Fly above the clouds Cause your wings are made to fly 높은 곳을 향해 When I reach out 손을 뻗어 볼 때 Towards a higher place 닿을 것만 같은 느낌 It feels like I can almost touch it 바라왔던 날들 Am I closer 가까워진 걸까 To the days I longed for 저 하늘에 그려져 I draw them on the sky Repeat* 이젠 울지 않을래 I won’t cry anymore 이젠 포기 안 할래 I won’t give up anymore I won’t lose I won’t lose Oh no no no no no [Fabolous] Yeah let’s go Jess You should’ve never doubted yourself Matter of fact, you should be proud of yourself Cause you had to find a way, go about it yourself Nobody gave you direction, had to route it yourself And you never got lost, losing’s not an option No time for L’s, no time to fail Winning like Steph Curry and them, we warriors Haters wanna see me in a crown, Victoria But I’m in a Benz, AC on 70 Won’t lose my cool, gotta move cleverly Chess not checkers, playing it with strategy Me and Jessica, that’s a win automatically Repeat* Title: Fly Artist: Jessica Jung ft. Fabolous @hongyokgun #nhy #nhyfc #nhyfamily #nhybearfamily #nanhongyokaf10 #nanhong #nanhongyok #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc @hongyokgun "Just spread your wing" "Cause your wings are made to fly" "You're a hero, you can fly" 🐻🎈
hy - hongyok - hongyokaf10 - nanhong - hongyok_af10 - hongyokgun - hyfc - nhyfamily - nhybearfamily - nhyfc - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - hongyok_fc -
ju.ratchanee - kha.crut - ethan_suppanad - chansakornmy_chy.my -
instagram
m28.15
@theconando preformed her two songs, 🎶ข่าวร้ายหรือเปล่า(The Bad News) and 🎶ฝืนยิ้ม (Fake Smile/Force a Smile) at F.A.M Fest. Lately there's been a scandal/rumor of some sort, involving @hongyokgun and @wahncai as a possible couple.😥 In a way, wondering if P'Nann hint any clues by performing these two songs...(usually P'Nann will preform 🎶อาย (Ai/Shy)) Maybe there is something going on and fans just not too sure about it...? Everyone is getting a bit curious now...😧 #nhy #nhyfamily #nhyfc #nhymoment #nhymemories #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nanhong #nann #nanndiary #nannfc #nann_fc #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc Although it may or may not be true...fans will always support NHY. Because NHY still lives in the hearts of every fans...😊
hy - hongyok - nannfc - nanndiary - nhymoment - hyfc - nhyfc - nanhongyokaf10 - hongyokgun - nhy - nanhongyok - nann - nann_fc - nanhong - hongyok_af10 - theconando - hongyokaf10 - nhyfamily - nhybearfamily - nhymemories - hongyok_fc -
m28.15 : @cookie_mon.ster I watched some clips of her performance and yes she's more serious than before. She doesn't joke/fool around like she used to anymore...I really like that about her
cookie_mon.ster : Ah then we have different tastes hehe thats ok. For me, I miss her wittiness.
m28.15 : @cookie_mon.ster aww I miss that side of her too heheh
doisysn : @theconando 💓
wichudy - rain900907 - wei__chang__ - auto.like1 -
instagram
m28.15
🎶Baby不要再哭泣 這一幕多麼熟悉 Baby bu yao zai ku qi, zhe yi mu duo yao shou xi Baby, don't cry anymore, this scene is so familiar 緊握著妳的手彼此都捨不得分離 jin wo zhao ni de shou bi ci, dou she bu de fen chi Tightly holding your hand, we are both unwilling to separate 每一次想開口 但不如保持安靜 mei yi ci xiang kai kou dan bu ru bao chi an jing Every time I want to say something I instead preserve the silence 給我一分鐘專心好好欣賞妳的美 gei wo yi fen zhong zhuan xin, hao hao xin shang ni de mei Give me a minute to concentrate on admiring your beauty 幸福搭配悲傷 同時在我心交叉 xing fu da pei bei shang, tong shi zai wo xin jiao cha Happiness complements sorrow, crossing paths within my heart at the same time 挫折的眼淚不能測試愛的重量 cuo zhe de yan lei bu neng ce shi ai de zhong liang Tears of frustration cannot measure the weight of love 付出的愛收不回 還欠妳的我不能給 fu chu de ai shou bu hui, hai qian ni de wo bu neng gei I can’t withdraw the love I already gave and I can't give you all the love I owe you 別把我心也帶走去跟隨 bie ba wo xin ye dai zou, qu gen sui Don't take along my heart to follow you * 每一次和妳分開 深深地被妳打敗 mei yi ci he ni fen kai, shen shen de bei ni da bai Every time we part ways, I am deeply defeated by you 每一次放棄妳的溫柔 痛苦難以釋懷 mei yi ci fang qi ni de wen rou, tong ku nan yi shi huai Every time I give up your tenderness, it is hard to release my pain 每一次和妳分開 每一次Kiss You Goodbye mei yi ci he ni fen kai, mei yi ci kiss you Goodbye Every time we part ways, Every time I kiss you goodbye 愛情的滋味此刻我終於最明白 ai qing de zi wei ci ke wo zhong yu zui ming bai (wo zhong yu ming bai) at that moment I finally fully understand the taste of love 幸福搭配悲傷 同時在我心交叉 xing fu da pei bei shang, tong shi zai wo xin jiao cha Happiness complements sorrow, crossing paths within my heart at the same time 挫折的眼淚不能測試愛的重量 cuo zhe de yan lei bu neng ce shi ai de zhong liang Tears of frustration cannot measure the weight of love 付出的愛收不回 還欠妳的我不能給 fu chu de ai shou bu hui, dan qian ni de wo bu neng gei I cannot withdraw the love I already gave and I can't give you all the love I owe you 我才明白愛最真實的滋味 wo cai ming bai ai zui zhen shi de zi wei I finally understand the truest taste of love repeat * repeat * Title: Kiss Goodbye Artist: 王力宏 @theconando @hongyokgun
hy - hongyok - hyfc - nanndiary - nhyfc - nanhongyokaf10 - nann_fc - nhy - nanhongyok - hongyokaf10_fc - nhy_moment - nann - hongyokaf10 - nanhong - hongyok_af10 - nannfc - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - nanhongyok_af10 - nhymemory - hongyok_fc -
m28.15 : #nhy #nhyfamily #nhy_moment #nhymemory #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyok_af10 #nanhong #nann #nanndiary #nannfc #nann_fc #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyokaf10_fc #hongyok_af10 #hy #hyfc #nhymemories #nhyfc #nanhongyokaf10
wei__chang__ - goo_dealio - nda1909 - potaolek -
instagram
m28.15
🎧(**) จะเปิดตัววันไหน คนที่ใจเฝ้าตามหา Ja bpert dtua wun nai kon tee jai fao dtahm hah When will I open myself to the person whom my heart has been searching for? ช่วยเร็วๆหน่อยนะ ฉันต้องรออีกเท่าไหร่ Chuay rew rew noy na chund taung ror eek tao rai Please hurry up, how much longer must I wait? ก็ขอใครสักคน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ Gor kor krai suk kon kao mah bpen suan neung kaung hua jai I just want someone to come and be a piece of my heart คนนี้ คนไหน หรือว่าเธอ Kon nee kon nai reu wah tur This person, any person, or how about you? Title: หรือว่าเธอ? (Or How About You?) Artist: นัน Nann Second Song: (*)คนอื่นน่ารัก ฉันก็รู้แต่อยากบอกเธอเอาไว้ Kon eun nahruk chun gor roo dtae yahk bork tur ao wai Other girls are cute, I know but I want to remind you ว่าคนที่เธอรัก อยู่ตรงนี้ Wah kon tee tur ruk yoo dtrong nee That the person you love is right here แค่หันมาก็เจอ ไม่เห็นต้องไปมองที่ไหน ฮ่า โอ่ว โฮ่ว… Kae hun mah gor jur mai hen dtong pbai mong tee nai ha oh ho Just turn and you’ll find her, I don’t see why you have to go looking anywhere, hah oh ho Title: U Got Me Artist: Isis @theconando @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhy_moment #nhymemory #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyok_af10 #nanhong #nann #nanndiary #nannfc #nann_fc #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyokaf10_fc #hongyok_af10 #hy #hyfc #nhymemories #nhyfc #nanhongyokaf10
hy - hongyok - hyfc - nanndiary - nhyfc - nanhongyokaf10 - nann_fc - nhy - nanhongyok - hongyokaf10_fc - nhy_moment - nann - hongyokaf10 - nanhong - hongyok_af10 - nannfc - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - nanhongyok_af10 - nhymemory - hongyok_fc -
ngai200178 : @annnnita💛💛💛!.
amy0409 - arbitdo - khai_zahra92_nanfc - wei__chang__ -
instagram
star.angel0729
Hello guys please follow @hongyokaf10_fc And follow HongyokAF10_FC officials Twitter account Do like IG picture and like Twitter pic also tweet it~😊let's go do it~ Thank you for follow 🎉💐💐💐😘😊 #hy #hongyok #hongyok_fc #hongyokgun #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hongyok_fanclub #AF10 #tnn24 #yesorno2_5 #yesornomovie #yesornofamliy
yesornofamliy - hy - yesorno2_5 - hongyok - hongyokaf10 - yesornomovie - hongyok_fanclub - af10 - hongyokgun - hongyok_af10 - tnn24 - hongyok_fc -
aom_sushar_yyy : @star.angel0729 我已经考完了😁😁
star.angel0729 : @aom_sushar_yyy 群聊
star.angel0729 : @bbaimin05 thank you
bbaimin05 : @star.angel0729 welcome. 😊
imjen27 - jheea_3 - fila0119 - star.angel0729 -
instagram
star.angel0729
Congratulations @hongyokgun 😘🙆💕💐🎈 #hy #hongyok #hongyok_fc #yesorno2_5 #yesornomovie #yesornofamliy #hongyokgun #hongyokaf10 #hongyok_af10
yesornofamliy - hy - yesorno2_5 - hongyok - hongyokaf10 - hongyokgun - hongyok_af10 - hongyok_fc - yesornomovie -
kyuan_tinaom - playtanhy - soledad_canche - star.angel0729 -
instagram
m28.15
🎧Every night in my dreams I see you, I feel you, That is how I know you go on Far across the distance And spaces between us You have come to show you go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on Love can touch us one time And last for a lifetime And never let go 'til we're gone Love was when I loved you One true time I hold to In my life we'll always go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on You're here, there's nothing I fear, And I know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on and on Title: My Heart Will Go On Artist: Celine Dion @theconando @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhyfc #nhymoment #nhymemories #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nanhong #nann #nanndiary #nannfc #nann_fc #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #yesorno2_5 #yesornofamily #yonfamily A love that is everlasting...a love that live in the hearts of them both...and the hearts of their fans...Always ❤️
hy - hongyok - hyfc - nanndiary - yesornofamily - nhymoment - nhyfc - nanhongyokaf10 - theconando - nhy - nanhongyok - yonfamily - nann_fc - yesorno2_5 - nann - hongyokaf10 - nanhong - hongyok_af10 - nannfc - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - hongyok_fc -
wichudy - nda1909 - bower_put - sounchanthida -
instagram
m28.15
🎧Dream high a chance to fly high 아픔들은 이젠 모두 다 bye bye 하늘에 있는 저 별들처럼 높이 날아봐 니 꿈들을 펼쳐 보는 거야 Time for you to shine 이제부터 시작이야 Gotta make 'em mine 니 손으로 이뤄가 미랠 두려워하지 마 이젠 힘껏 자신 있게 걸어가 destiny 숙명이지 멈출 수 없는 운명이 지금 우리 눈앞에 펼쳐지지 이건 너를 위한 whole new fantasy 그러니 이제부터 여기 내 손을 잡아 우리의 목표는 지금부터 하나 꿈과 미래 포기하지 않아 젊음 열정 여기 모두다 Dream High I dream high 난 꿈을 꾸죠 (힘들 때면) 힘들 때면 난 눈을 감고 (눈을 감고) 꿈이 이뤄지는 그 순간을 계속 떠올리며 일어나죠 (Oh) I can fly high 나는 믿어요 (믿어요) 언젠가는 저 하늘위로 (저 하늘위로) 날개를 펴고 누구보다도 자유롭게 높이 날아 오를 거에요 English: Dream high a chance to fly high Now bye bye to all that hurts Try flying high like the stars in the sky Your dreams will unfold Time for you to shine starting now Gotta make 'em mine, don’t be afraid Of the future made by your hands, now walk Totally confident destiny Unstoppable destiny is now Unfolding before our eyes For you, this is a whole new fantasy So from now, take my hand here From now on, our aim One dream and not giving up Youthful passion all here Dream High I dream high I dream a dream (When it's tough) When it’s tough, I close my eyes (Close my eyes) The moment my dream comes true I continue to recall and get up (Oh) I believe I can fly high (Believe) One day I can go up in that sky (Up in that sky) Wings spread out more than anyone Fly freely up Title: Dream High Artist: Suzy, Wooyoung, Taecyeon, Joo & Kim Soo Hyun @hongyokgun #nhy #nhyfc #nhyfamily #nhybearfamily #nanhongyokaf10 #nanhongyok #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #AF10 You've accomplished many of your dreams/goals in life. 4.19.16 mark another milestone of your accomplishment and success. Being a student and an idol really make it hard, but you held on and pulled through. No one else is more proud of you than yourself. Congratulation!! 🎉🎓💐🐻🎈
hy - hongyok - hongyokaf10 - hongyok_af10 - af10 - hongyokgun - hyfc - nhyfamily - nhybearfamily - nhyfc - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - hongyok_fc -
m28.15 : คุณได้ประสบความสำเร็จหลายคนในฝันของคุณ / เป้าหมายในชีวิต 4.19.16 ทำเครื่องหมายก้าวของความสำเร็จและความสำเร็จของคุณอีก การเป็นนักเรียนและไอดอลจริงๆทำให้มันยาก แต่คุณจัดขึ้นในวันและดึงผ่าน ไม่มีใครมีความภาคภูมิใจของคุณมากกว่าตัวเอง การแสดงความยินดี!! 🎉🎓💐🐻🎈 @hongyokgun
arbitdo - rain900907 - micheal_ccccc - rudiciorba -
instagram
m28.15
🎧I'm only one call away I'll be there to save the day Superman got nothing on me I'm only one call away Call me, baby, if you need a friend I just wanna give you love Come on, come on, come on Reaching out to you, so take a chance No matter where you go You know you're not alone I'm only one call away I'll be there to save the day Superman got nothing on me I'm only one call away Come along with me and don't be scared I just wanna set you free Come on, come on, come on You and me can make it anywhere For now, we can stay here for a while, ay 'Cause you know, I just wanna see you smile No matter where you go You know you're not alone I'm only one call away I'll be there to save the day Superman got nothing on me I'm only one call away And when you're weak I'll be strong I'm gonna keep holding on Now don't you worry, it won't be long, Darling And when you feel like hope is gone Just run into my arms I'm only one call away I'll be there to save the day Superman got nothing on me I'm only one, I'm only one call away I'll be there to save the day Superman got nothing on me I'm only one call away I'm only one call away Title: One Call Away Artist: Charlie Puth 🍂@hongyokgun @theconando @wahncai #nhy #nhyfamily #nhyfc #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc Just know that you're not alone...😊
hy - hongyok - hongyokaf10 - hongyok_af10 - hongyokgun - hyfc - nhyfamily - nhybearfamily - nhyfc - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - hongyok_fc -
tz__kruewong - ju.ratchanee - cookie_mon.ster - piglet88 -
instagram
star.angel0729
The world is not in your books and maps. It's out there. 真正的世界不在你的书里和地图上,而是在外面。 @hongyokgun 😘🙆 #hy#hongyok #hongyok_fc #hongyokgun #yesorno2_5 #yesornofamliy #yesornomovie #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #bangkok #thailand #beautiful
yesornofamliy - beautiful - hy - yesorno2_5 - hongyok - hongyokaf10 - yesornomovie - hongyokgun - bangkok - hongyok_af10 - thailand - hongyok_fc -
leleroma1 - markonah_tiaom - star.angel0729 - tamicky_tom -
instagram
m28.15
🎧가만히 뒤에서 날 끌어안아줘 내 어깨에 턱을 기대 너무 세지 않게 살짝 네 온기가 전해지게 감싸 안아줘 따스하고 편안한 옷처럼 언제나 포근히 날 감싸 주는 넌 쇼윈도 너머 멋진 옷 보다 내게 넌 어울려 매일 너를 입고 온 시간을 함께 하기를 바래 가끔씩 눈물에 기대고 싶은 날에도 always You cover my heart 넓은 네 가슴에 등을 기대 앉아 책을 읽고 영활 보고 한가로운 오후 햇살 눈 부실 땐 넌 나만의 그늘이 돼 줘 크고 아름다운 날개처럼 [윤아] 언제나 내 뒤에 꼭 붙어 있어줘 평범한 내가 네 품 안에서 천사가 됐죠 매일 너를 달고 온 하늘을 날아 다니길 바래 그러다 지치면 네 아래서 나 잠들게 always You cover my heart 귓가에 낮은 목소리 날 온통 달콤히 녹여내 지금 돌아볼까 너무 두근거려 널 볼 수 없어요 난 매일 너를 입고 온 시간을 함께 하기를 바래 Every day, oh my love) 가끔씩 눈물에 기대고 싶은 날에도 always (I'll be with you, always) 매일 너를 달고 온 하늘을 날아 다니길 바래 그러다 지치면 네 아래서 나 잠들게 always Please cover my heart ENGLISH: Quietly hug me from behind, rest your chin on my shoulder Not too strongly, hug me lightly so I can feel your warmth You who always softly embraces me like warm and comfortable clothes You fit me better than the cool clothes behind the showcase windows Everyday I want to wear you and spend my whole time with you Even on days when I sometimes want to lean on tears, always you cover my heart I sit while leaning against your broad chest to read a book or watch a movie On peaceful afternoons, when the sun shines brightly, you become my personal shade Like big and beautiful wings, you are always stuck firmly on my back The common me has become an angel in your embrace Everyday, I want to put you on and fly through the entire sky And when I get tired, in order to be able to fall asleep beneath you Always you cover my heart The low voice inside my ears sweetly melts me completely Should I look back right now, it (the heart) beats to fast I can't look at you Everyday I want to wear you and spend my whole time with you (Every day, Oh my love) Even on days when I sometimes want to lean on tears always (I'll be with you, always) Everyday, I want to put you on and fly through the entire sky And when I get tired, in order to be able to fall asleep beneath you always Please cover my heart Title: 백허그 (Back Hug) Artist: 소년시대 (SNSD) @theconando @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhymemories #nhymoment #nhybearfamily #nhyfc #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nann #nanndiary #nannfc #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hongyok_fc
hongyok - nannfc - nanndiary - nhymoment - nhyfc - nanhongyokaf10 - hongyokgun - nhy - nanhongyok - nann - hongyokaf10 - hongyok_af10 - theconando - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - hongyok_fc -
khai_zahra92_nanfc : @m28.15 love them too much when together.
khai_zahra92_nanfc : so so so so melting.
m28.15 : @khai_zahra92_nanfc always 😊
auto.like1 - nda1909 - t777_tak - rain900907 -
instagram
star.angel0729
@hongyokgun good morning 💕😘🙆 #hy#bangkok #thailand #hongyok#hongyokaf10 #hongyok_fc #hongyokgun #hongyok_af10 #yesorno2_5 #yesornomovie #yesornofamliy
yesornofamliy - hy - yesorno2_5 - hongyok - hongyokaf10 - yesornomovie - hongyokgun - bangkok - hongyok_af10 - thailand - hongyok_fc -
cintanecindy - tiaom.ff - _toch_toch - star.angel0729 -
instagram
m28.15
💦🎉Happy Songkran Day!!! I hope for all to be bless with great fortunes, happiness, success, health and love for this new year and many more years to come!!! All wishes and dreams to come true!!! Friends to the end!!! 🙏 @theconando @hongyokgun @tb.tungbeer @mook_af10 @nanjiraa @hernfah_af10 #nhy #nhyfc #nhyfamily #nhymoment #nhymemories #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nann #nannfc #nann_fc #nanndiary #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #hyif #af10 #happysongkranday #songkranfestival
hy - hongyok - hyfc - nanndiary - af10 - nhymoment - nhyfc - nanhongyokaf10 - theconando - nhy - songkranfestival - nanhongyok - nann_fc - nann - hongyokaf10 - hyif - happysongkranday - hongyok_af10 - nannfc - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - hongyok_fc -
nhy_tomjerry_cambo_fc - tb.tungbeer - auto.like1 - nhy_tiaom -
instagram
m28.15
💦🎉Happy Songkran Day!!! May you both be bless with great fortunes, happiness, success, health and love for this new year and many more years to come!!! 🙏 🐻🎈@theconando @hongyokgun #nhy #nhyfc #nhyfamily #nhymoment #nhymemories #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nann #nannfc #nann_fc #nanndiary #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #hyif #af10 #happysongkranday #songkranfestival
hy - hongyok - hyfc - nanndiary - af10 - nhymoment - nhyfc - nanhongyokaf10 - theconando - nhy - songkranfestival - nanhongyok - nann_fc - nann - hongyokaf10 - hyif - happysongkranday - hongyok_af10 - nannfc - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - hongyok_fc -
khai_zahra92_nanfc : 😘😘😘
t777_tak - fifif_f - auto.like1 - __bongx__ -
instagram
m28.15
🎧「古い映画のような恋ができたらいいな」 そう言って照れては笑う君 いつもの僕ときたら 喋ってばかりだけど そう、でもね今夜は特別さ Oh why… ココロはまた空回り 感じて My heart, mind and soul Oh why… そんなに澄んだ瞳で 僕を見るの? なにも言えなくなるよ 古い映画のようなセリフは言えないけど そう、でもね今夜は特別さ? Oh why… コトバはまた遠回り 届けて My true love to you Oh why… そんなに濡れた瞳で 僕を見るの? なにを思っているの どんな恋も終わりが来るというけど ふたりの絆はこのまま消えない Don't ask me why (Don't ask me why?) Why? (Why?) Why? (Why?) Why? Oh why… ココロはまた空回り 感じて My heart, mind and soul Oh why… 今夜は僕が魔法をかけてあげる 君がひとつ瞬くたびに 僕はひとつ願いをかなえていくよ かがやく(ふたりの) Heart, mind and soul English: When I said that I wanted to love like people in old movies You were embarrassed and laughed You always tell me that I’m the one But, isn’t today special? Oh why... Why does my heart feel troubled? My heart, mind and soul Oh why... are you looking at me with such fair eyes? I’m unable to speak I can’t talk the way they do in old movies But, isn’t today still special? Oh why... Why do I try to change the words? My true love to you Oh why... are you looking at me with such fair eyes? I’m unable to think Love always comes to an end But our destiny will not fade away Don' t ask me why (Don' t ask me why?) Why?(Why?) Why?(Why?) Why? Oh why... Why does my heart feel troubled? My heart, mind and soul Oh why... I will make tonight be magical Each time you blink I will make a wish come true Two (shining people) Heart, mind and soul Title: Heart,Mind and Soul ❤️ Artist: 동방신기/東方神起 (DBSK) 🐻🎈@theconando @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhymemories #nhymoment #nhyfc #nhybearfamily #nanhongyok #nanhongyokaf10 #nann #nanndiary #nannfc #nann_fc #theconando #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #hyif
hy - hongyok - nannfc - nanndiary - nhymoment - hyfc - nhyfc - nanhongyokaf10 - hongyokgun - hyif - nanhongyok - nann - nann_fc - nhy - hongyok_af10 - theconando - hongyokaf10 - nhyfamily - nhybearfamily - nhymemories - hongyok_fc -
devi_ayyu95 - nda1909 - cookie_mon.ster - auto.like1 -
instagram
dwiyaumul
🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🙌🙌🙌🙌 So Much Thank You Miss Cute @hongyokgun 🙏🙏🙏 #hongyok_fc #hongyokgun #hongyokaf10 #hongyok_af10 #supportforhongyok
hongyokaf10 - hongyok_af10 - hongyokgun - supportforhongyok - hongyok_fc -
ajahnoer - lulukkey19 - evi_fransis - dwiyaumul -
instagram
m28.15
😍🎉Million thanks again to HY fans!!! Thank you @hongyokaf10_fc for helping me get this wonderful gift!!! Super excited when I received it in the mail today!! Thank you!!! Now I just need to save $$ and plan a trip to visit @hongyokgun 😊🐻🎈 #nhy #nhyfc #nhyfamily #NanHongyok #nanhongyokaf10 #nhybearfamily #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #HYIF #hyfans
hy - hongyok - hongyokaf10 - hyif - hongyok_af10 - hongyokgun - hyfc - nhyfamily - nhybearfamily - nhyfc - nanhongyokaf10 - hyfans - nhy - nanhongyok - hongyok_fc -
weerawan__yamyen - rain900907 - fifif_f - kha.crut -
instagram
m28.15
🎉🎓💐🐻🎈 A huge congratulation to you, Hongyok!!! A dreamer like you strive for success, and indeed you accomplish another great journey in life. Today mark your day of succeeding. Keep that smile of your's and keep pushing forward on your next journey. And don't worry, you have tons of supporters from all around the world to encourage you on. Keep making everyone proud!! 4.2.16😉😊 @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhyfc #NanHongyok #nanhongyokaf10 #nhybearfamily #hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #HYIF #hyfans #congratsHY #af10
hy - hongyok - hyfc - af10 - nhyfc - nanhongyokaf10 - hyif - nanhongyok - nhy - hongyokaf10 - congratshy - hongyok_af10 - hongyokgun - nhyfamily - nhybearfamily - hyfans - hongyok_fc -
wei__chang__ : My lovely 😊
goo_dealio - weerawan__yamyen - wei__chang__ - ethan_suppanad -
instagram
m28.15
🐻🎈Super fantastic HY fans!!! Got to love and adore all the support and love for @hongyokgun 🎉Congratulation for your accomplishment!! Super proud of you and your fans!! #nhy #nhyfamily #nhybearfamily #hongyok #hongyok_fc #hongyokgun #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #HYIF #congratsHY #nhyfc #hyfans
hy - nhy - hongyok - hongyokaf10 - congratshy - hongyok_af10 - hongyokgun - hyfc - nhyfamily - nhybearfamily - nhyfc - hyfans - hyif - hongyok_fc -
en_lin00 - srpanganiban - 726joe - hymalaysiafc -
instagram
m28.15
🎧(*) อย่าบอกให้ใครรู้ ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไร แค่เรามองตากัน ก็สั่นสะท้านไปทั้งหัวใจ Yah bauk hai krai roo wah rao roo seuk dtor gun chen rai kae rao maung dtah gun gor sun satahn bpai tung hua jai Don’t tell anyone how we feel about each other, just looking into each other’s eyes shakes our entire hearts อย่าให้ใครเห็น ว่าฉันแอบส่งสายตาหวานๆให้ไป เพราะอยากเก็บไว้เป็นเรื่องของเราสองคน Yah hai krai hen wah chun aep song sai dtah wahn wahn hai bpai pror yahk gep wai bpen reuang kaung rao saung kon Don’t let anyone see me secretly giving you sweet looks, because I want to keep it just between the two of us ฉันก็เกือบยั้งใจไม่อยู่ กลัวใครจะรู้ เมื่ออยู่กับเธอเลยต้องทำเฉยไป Chun gor geuap yung jai mai yoo glua krai ja roo meua yoo gup tur loey dtaung tum choey bpai I nearly can’t stop myself, I’m afraid someone will know, when I’m with you, I must act indifferent แล้วก็เกือบจะเผลอจนได้ ก็ทนไม่ไหวก็ใจมันสั่นทุกที Laeo gor geuap ja plur jon dai gor ton mai wai gor jai mun sun took tee I’m nearly careless about it, I can’t bear it, my heart pounds every time (**) หากใครถามเรื่องดอกไม้ ก็ให้ทำไม่รู้ไม่ชี้ไป Hahk krai tahm reuang dauk mai gor hai tum mai roo mai chee bpai If anyone asks about the flowers, act like you don’t know or care หากใครถามที่เราดูแปลกไป หรือถามความรักที่มี Hahk krai tahm tee rao doo bplaek bpai reu tahm kwahm ruk tee mee If anyone asks why we look strange, or asks about the love we have Repeat(*) รู้ว่าเธอคงไม่พูดหรอก ว่าเราแอบชอบ ว่าเราแอบเก็บสิ่งดีๆเอาไว้ Roo wah tur kong mai poot rauk wah rao aep chaup wah rao aep gep sing dee dee ao wai I know you won’t say anything about us secretly liking the other, about us secretly keeping a good secret เพราะที่เรารู้กันอยู่ข้างใน มันเกินบรรยาย เกินกว่าใครจะรับฟัง Pror tee rao roo gun yoo kahng nai mun gern bunyai gern gwah krai ja rup fung Because what we know about each other is inside, it’s beyond explanation, it’s more than anyone would agree to listen to Repeat (**,*) Title: อย่าบอกให้ใครรู้ / Yah Bauk Hai Krai Roo (Don’t Tell Anyone) Artist: Turn On 🐻🎈🌹 @theconando @hongyokgun #nhy #nhyfc #nhyfamily #nhyisback #NHYmoment #nhymemories #nhybearfamily #NanHongyok #nanhongyokaf10
nhyisback - nhymoment - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - nhyfc - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok -
m28.15 : @hanna_tajiemma Same heheh
xsenchow : 📛@m28.15@iamkatherineoo
khai_zahra92_nanfc : 😍😍😍😍👍👍👍👍👍
panisaratubtong : ทั้งสองคนเองก็รู้ ว่าเขาคิดยังไงกันและกัน😜😜😍😍👍👍👍👍
amy0409 - ethan_suppanad - j_janenie - saiy_kanchita -
instagram
m28.15
🎧เธอคงเจอกับใครต่อใครมากมายหลายหลาก Tur kong jur gup krai dtor krai mahk mai lai lahk You probably meet with so many people มีคนดีที่เดินเข้ามาให้เธอรู้จัก Mee kon dee tee dern kao mah hai tur roo juk You get to know a lot of good people ให้เธอรัก…วันที่เราต้องไกล Hai tur ruk wun tee rao dtaung glai Who give you love when we’re far apart ใครก็คอยห่วงฉันและเอาแต่ถามเรื่องเก่า Krai gor koy huang chun lae ao dtae tahm reuang gao Everyone is worried about me and only asks about the past ว่าที่จริงน่ะฉันน่ะควรจะรอรึเปล่า Wah tee jing na chun na kuan ja ror reu bplao If I really should wait for you or not คำตอบนั้น…อยู่ตรงหน้านี่ไง Kum dtaup nun yoo dtrong nah nee ngai That answer is right in front of you (*) สัญญา มันก็ต้องเป็นสัญญา รู้ว่าเธอต้องมา Sunyah mun gor dtaung bpen sunyah roo wah tur dtaung mah Promise, it must be a promise, I know that you must come ไม่มีใครสั่งให้ฉันเชื่อใจ Mai mee krai sung hai chun cheua jai No one is ordering me to believe you แต่รู้มั้ย….เชื่อเธอ Dtae roo mai cheua tur But do you know that I believe you? สายตาและทุกสิ่งที่ให้มา เหมือนแทนคำสัญญา Sai dtah lae took sing tee hai mah meuan taen kum sunyah The look in your eyes and everything that you’ve given me are like they stand for a promise ไม่ว่าเราจากกันไปแสนไกล Mai wah rao jahk gun bpai saen glai Even though we’re far apart from each other จะกลับมา…..พบเจอ Ja glup mah pob jur We’ll get back together ใครว่าความห่างไกลทำให้เราอ่อนไหวง่าย Krai wah kwahm hahng glai tum hai rao aun wai ngai Everyone says that distance can easily make us weak ถึงบางทีจะจริงมันก็ไม่เสมอไป Teung bahng tee ja jing mun gor mai samur bpai Even though that’s true sometimes, it’s not always true คนเข้มแข็ง…ย่อมไม่เคยไหวหวั่น Kon kem kaeng yaum mai koey wai wun Strong people naturally are never shaken บางเวลาความเหงาจะทำให้เราเข้าใจ Bahng welah kwahm ngao ja tum hai rao kao jai Sometimes loneliness makes us understand การรอคอยยิ่งทำให้เธอมีค่ามากมาย Gahn ror koy yim tum hai tur mee kwahm mai Waiting give you more meaning ความคิดถึง…ทำให้เรารักกัน Kwahm kit teung tum hai rao ruk gun Our longing makes us love each other Repeat(*,*) Title: สัญญา/Sunyah (Promise) Artist: FFK @theconando @hongyokgun
hy - hongyok - hyfc - nanndiary - nhyfc - nhymoment - nhyisback - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - nann_fc - yesorno2_5 - nann - hongyokaf10 - hyif - hongyok_af10 - nannfc - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhybearfamily - hongyok_fc -
m28.15 : #nhy #nhyfc #nhyfamily #nhyisback #NHYmoment #nhymemories #nhybearfamily #NanHongyok #nanhongyokaf10 #nann #nannfc #Nann_FC #nanndiary #Hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #HYIF #yesorno2_5
hanz.ixumi : Happy to see both of them in one event.@hongyokgun @theconando
m28.15 : @hanna_tajiemma Same it been awhile too long...
lovely.tnmh - en_lin00 - devi_ayyu95 - amy0409 -
instagram
m28.15
🎉🎉🎉🎉Will like to congratulate you all for winning!!!! You all made Yes Or No 2.5, a great memory and wonderful honest love story for everyone. As gender doesn't play a matter, because love is everything. By love, happiness is share and memories is create. As long as there's love, that's all that matter between two person. Always...🎈💞😊 @theconando @hongyokgun @pekae.pb @tinasuppanad #yesorno2_5 #nhy #nhyfc #nhyfamily #nhyisback #NHYmoment #nhymemories #NanHongyok #nanhongyokaf10 #nann #nannfc #Nann_FC #nanndiary #Hongyok #hongyok_fc #hongyokgun #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #HYIF #HBDHY23 #HBDHY23rd #pekae #pekaefc #tinasuppanad #tinasuppanadfc #komchadluekawards #komchadluekawards13
hy - hongyok - hyfc - nanndiary - nhyisback - nhymoment - tinasuppanadfc - pekaefc - komchadluekawards - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - tinasuppanad - nann_fc - yesorno2_5 - pekae - nann - hongyokaf10 - hyif - hongyok_af10 - nannfc - hongyokgun - nhymemories - nhyfamily - nhyfc - komchadluekawards13 - hbdhy23rd - hbdhy23 - hongyok_fc -
khai_zahra92_nanfc : nan n hy touching hands😘😘😘😘😘😘😁
amy0409 - kan_nj - nda1909 - teamtina_id -
instagram
m28.15
🎧[Verse] 一片片落叶 为开出个花园 Every falling leaf, in order to blossom into a garden 手牵手捱过整个冬天 Endure the whole winter hand in hand 每只蝴蝶 为了飞 为了翩翩起舞 Every butterfly, in order to fly, in order to flit and dance 先做一个茧 Will first make a cocoon 最美海岸线 总是要很蜿蜒 The most beautiful coastlines are always those that are meandering 才足够让人忘返流连 Only that would be able to make one linger 你的身边 要不是 比天边还遥远 If the place by your side was not further than reaching for the sky 勇气怎么出现 How would my courage ever appear 当我终于住进你的心里 分享同一个世界 When I finally enter and stay in your heart, enjoying one world with you 身后错过痛过漫长情节 都变甜美 Then all the missing, pain and longing behind me turns into sweetness [Chorus] 只有我了解这幸福感觉 Only I understand this blissful feeling 美得值得去付出一切 Beautiful enough for me to pour out my all 能够遇见你 认识你 喜欢你 爱上你 To be able to meet you, know you, like you, love you 感谢我每滴眼泪 I'm thankful for every tear I shed 只有你明白我有多珍贵 Only you understand how precious I am 好得值得你为我改变 That you would change for me 请你继续温柔交换我灿烂笑容 一天一天 Please continue exchanging my bright smiles with tenderness, day by day 到永远那一天 Till that day in eternity [Rap 2] Yeh 爱上你有多幸运 像是天使的礼物 Yeah Loving you is so fortunate, like a present from an angel 我们不要辜负这幸福 一定要更加幸福 Let us not let down this blissfulness, and be even more blissful 如果爱 真的是 那么的少 我们就 If love is really that scarce, then let us 一起守护 我们得来不易的爱 不被打扰 Watch over together, the love that did not come easy to us, and not be distracted [Repeat Verse] 当你终于走到我的面前 When you come up in front of me 完成所有的画面 Completing the whole image 就算苦辣酸甜尝过一遍 Even if I once tasted bitterness, sourness or sweetness 只剩喜悦 Only happiness will remain [Repeat Chorus] 像是大雨过后晴朗的天 宽阔而耀眼 Just like the clear sky after a storm, wide and striking 每个黎明都 需要有夜成全 Every dawn needs the fulfillment of the night 往回看每兜一个圈 Looking back at every corner 每一条迂回的曲线 Every winding curve 都是为爱上你 必须留的伏线 Was a foreshadow for me to fall in love with you Title:爱上你 (Loving You) Artist: S.H.E @hongyokgun #nhy #nhyfc #nhyfamily #NanHongyok #nanhongyokaf10 #nhybearfamily #Hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #HYIF #HBDHY23 #HBDHY23rd 🎊 🎉🎂Happy 23rd Birthday Hongyok!!!
hy - hongyok - hyfc - nhyfc - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - hongyokaf10 - hyif - hongyok_af10 - hongyokgun - nhyfamily - nhybearfamily - hbdhy23rd - hbdhy23 - hongyok_fc -
m28.15 : Even if we have never met before. Even if our path are parallel, I still dream and hope that one day our path will cross. For that day, I'll be enchanted always, of meeting a wonderful person like you. For now, I could only wish you the very best on your birthday. Bless you to stay heathy and safe. To archive greatness in your success. Be love by everyone you encounter. Find happiness in every step you take on your journey. Happy 23rd Birthday, @hongyokgun 😊🐻🎈
ethan_suppanad - goo_dealio - nda1909 - kha.crut -
instagram
widsyarif
Happy Birthday @hongyokgun #HBDHY23rd 😆😆 wish u all the best😊🎉🎂🎊🎈 #Meena 🐱 #hongyok #hongyokaf10 #hongyok_af10 #happybirthday #likeforlike #like4like #HY
happybirthday - hy - hongyok - hongyokaf10 - meena - hongyok_af10 - likeforlike - hbdhy23rd - like4like -
widsyarif : @litafarha waah😨😨😨 smg gk balas dendam si nan😂
romanza77 : Hy ma nan lgi ga aku ye ,ko jauh2an...
widsyarif : @rezkie_romanz77 punya kesibukan masing2, kaya tina aom😢
romanza77 : Iya see,tpi kmarin pas ktemu juga datar2 aja
litafarha - widsyarif - tiaomhouse_malaysia - kcmaryannn -
instagram
nelita_estradasyakieb
Happy brithday p' @hongyokgun I hope that all of you want will be come true,and get bless for you** 더 아름다운 것 또한 잘 생긴, 항상 보호 신이가, 항상 건강을 주어 당신의 미소를 유지 🎂🎉🎊🎁👏😍😘😗😊 *Khop khun na** 5555 @hongyokgun @hongyokindo @theconando #hongyok_af10 #20160322 #23year #hongyok_fc #hongyokgun #hyif #hongyok #hongyokaf10 #nhy #true #truelove #truestory #yon2_5 #couple #bestcouple #bestfriends #happiness #happyfun
truestory - 23year - couple - truelove - bestcouple - yon2_5 - hyif - happiness - happyfun - hongyok - hongyokaf10 - nhy - 20160322 - bestfriends - hongyokgun - hongyok_af10 - true - hongyok_fc -
windawulan28 - etiumj91 - tinaom_ind - nelita_estradasyakieb -
instagram
m28.15
🎊 🎉🎁🎂Happy Birthday @hongyokgun I really wish you the very best. To do greatness and be success in everything you do. I wish you to always find happiness and smile often. To be well and healthy. Keep walking forward, there's always your fans to help encourage and support you. You're an inspiration to all your fans, and we're all proud and love you. Have a very Happy Birthday from the other side of the world (it's only the 21st here but still heheh)!! 😊🐻🎈🌹💞 #nhy #nhyfc #nhyfamily #NanHongyok #nanhongyokaf10 #nhybearfamily #Hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #HYIF #HBDHY23 #HBDHY23rd
hy - hongyok - hyfc - nhyfc - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - hongyokaf10 - hyif - hongyok_af10 - hongyokgun - nhyfamily - nhybearfamily - hbdhy23rd - hbdhy23 - hongyok_fc -
cookie_mon.ster - ethan_suppanad - nda1909 - piglet88 -
instagram
m28.15
🎧ไม่ว่าวันเวลาหมุนเปลี่ยนแค่ไหน Mai wah wun welah moon bplian kae nai Regardless of how much time changes ไม่ว่าเจอเรื่องร้ายดีสักเท่าไหร่ Mai wah jur reuang rai dee suk tao rai No matter how many good or bad things I face เธอคือคนเดียวที่ไม่เคยหายไป Tur keu kon diao tee mai koey hai bpai You’re the only person who has never faded away เธอได้ทำให้ฉันรู้สึกเสมอ Tur dai tum hai chun roo seuk samur You always make me feel ว่ามีเธอก็เหมือนมีพร้อมทุกสิ่ง Wah mee tur gor meuan mee praum took sing Like having you is like being ready for everything ขอบคุณจริงจริงที่อยู่ตรงนี้ข้างใจ Kaup koon jing jing tee yoo dtrong nee kahng jai Really, thank you for being right here, beside my heart คำบางคำอาจพูดไม่บ่อย Kum bahng kum aht poot mai boi I might not speak some words too often หรือฉันอาจดูเฉยชา แต่อยากให้รู้ให้ฟังเอาไว้ Reu chun aht doo choey chah dtae yahk hai roo hai fung ao wai Or I might seem indifferent, but I want you know and listen (*) ได้ยินไหมว่าฉันรักเธอ Dai yin mai wah chun ruk tur Do you hear that I love you? ได้ยินไหมหนึ่งคำว่ารัก รักเธอที่สุด Dai yin mai neung kum wah ruk ruk tur tee soot Do you hear the love? I love you the most เธอเปรียบเหมือนดังลมหายใจ Tur bpriap meuan dung lom hai jai You’re like my breath เธอรู้ไหมว่าทุกวัน ทุกนาทีที่มีเธอนั้นสำคัญแค่ไหน Tur roo mai wah took wun took nahtee tee mee tur nun sumkun kae nai Do you know how important every day, every minute that I have you is? เธอทำให้คนคนนี้มีความสุขจนล้นใจ เมื่อได้มีเธอ Tur tum hai kon kon nee mee kwahm sook jon lon jai meua dai mee tur You made me so happy, it’s overflowing from my heart when I got you ไม่ว่าวันเวลาหมุนเปลี่ยนยังไง Mai wah wun welah moon bplian yung ngai Regardless of how time changes ใจของฉันจะรักเธอไม่มีเปลี่ยน Jai kaung chun ja ruk tur mai mee bplian My heart will love you and never change เพราะเธอได้เขียน คำว่ารักบนหัวใจ Pror tur dai kian kum wah ruk bon hua jai Because you wrote “love” on my heart คำบางคำอาจพูดไม่บ่อย Kum bahng kum aht poot mai boy I might not speak some words too often หรือฉันอาจดูเฉยชา แต่อยากให้รู้ให้ฟังเอาไว้ Reu chun aht doo choey chah dtae yahk hai roo hai fung ao wai Or I might seem indifferent, but I want you know and listen (*,*)
hy - hongyok - hyfc - nhyfc - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - hongyokaf10 - hyif - hongyok_af10 - hongyokgun - nhyfamily - nhybearfamily - hbdhy23rd - hbdhy23 - hongyok_fc -
m28.15 : Title: ได้ยินไหมคำว่ารัก / Dai Yin Mai Kum Wah Ruk (Can You Hear the Love?) Artist: Gam Wichayanee @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhyfc #nhybearfamily #NanHongyok #nanhongyokaf10 #Hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #HYIF #HBDHY23 #HBDHY23rd
piglet88 - littleher0920 - fifif_f - wei__chang__ -
instagram
m28.15
🎈🎧지나가버린 어린 시절엔 풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지 빨간 풍선이 하늘을 날면 내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나내 어릴 적 꿈은 빨간 풍선을 타고 하늘 높이 날으는 사람 그 조그만 꿈을 잊어버리고 산 건 내가 너무 커버렸을 때 하지만 괴로울 땐 아이처럼 뛰어 놀고 싶어 조그만 나의 꿈들을 풍선에 가득 싣고 지나가버린 어린 시절엔 풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지 빨간 풍선이 하늘을 날면 내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나 왜 하늘을 보면 나는 눈물이 날까 그것조차 알 수 없잖아 왜 어른이 되면 잊어버리게 될까 조그맣던 아이 시절을 때로는 나도 그냥 하늘 높이 날아가고 싶어 잊었던 나의 꿈들과 추억을 가득 싣고 지나가버린 (지나가버린) 어린 시절엔 (어린 시절엔) 풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지 빨간 풍선이 하늘을 날면 내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나 라라라라라 세월이 흘러도 라라라라라 잊어버려도 라라라라라 우워워워 빨간 풍선에 담을 수 있을까 지나가버린 어린 시절엔 풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지 빨간 풍선이 하늘을 날면 내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나 English: During my childhood I dreamed a beautiful dream about riding a balloon and flying away If a red balloon flies in the sky my heart remembers beautiful memories My dream as a child was to ride a red balloon and fly high into the sky I forgot about that small dream and lived on until now because I grew up so much But when I’m miserable I want to run around and play like a child filling a balloon full of my small dreams During my childhood I dreamed a beautiful dream about riding a balloon and flying away If a red balloon flies in the sky my heart remembers beautiful memories I can’t understand why tears come out when I look at the sky I wonder why you forget that tiny childhood when you become an adult At times, I too want to just fly high into the sky with my forgotten dreams and memories During my childhood I dreamed a beautiful dream about riding a balloon and flying away If a red balloon flies in the sky my heart remembers beautiful memories lalalalala lalalalala lalalalala lalalala lalalala lalala Though time passes though I forgot will it be possible to contain it in the red balloon During my childhood I dreamed a beautiful dream about riding a balloon and flying away If a red balloon flies in the sky my heart remembers beautiful memories Title: 풍선 (Balloons) Artist: 동방신기 (DBSK) 🎈@hongyokgun #nhy #nhyfamily #NanHongyok #nanhongyokaf10 #nhybearfamily #Hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #hy #hyfc #HYIF #HBDHY23 #HBDHY23rd #nhyfc
hy - hongyok - hyfc - nhyfc - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - hongyokaf10 - hyif - hongyok_af10 - hongyokgun - nhyfamily - nhybearfamily - hbdhy23rd - hbdhy23 - hongyok_fc -
goo_dealio - littleher0920 - en_lin00 - ethan_suppanad -
instagram
m28.15
Within each person, there live a child in them...in Hongyok's case, there live a Pikachu heheh 😁 Happy Pre-Birthday @hongyokgun #nhy #nhyfamily #nhybearfamily #NanHongyok #nanhongyokaf10 #Hongyok #hongyokgun #hongyok_fc #hongyokaf10 #hongyok_af10 #HBDHY23 #hyfc #hy #HYIF #HBDHY23rd #nhyfc
hy - hongyok - hyfc - nhyfc - nanhongyokaf10 - nhy - nanhongyok - hongyokaf10 - hyif - hongyok_af10 - hongyokgun - nhyfamily - nhybearfamily - hbdhy23rd - hbdhy23 - hongyok_fc -
en_lin00 - ethan_suppanad - weerawan__yamyen - hongyokindo -
instagram
Iconosquare feedback