buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
kinda_galz - heartrockshop - magganuga_siriyakorn - singleple -
instagram
pramahawasan
โยมอุปัฏฐากถวายภัตตาหารเพล #ธรรมะ #love #temple #thailand #dhamma #dharma #monk #food #buddha #buddhist อนุโมทนาบุญ 🙏🌷สาธุ🌷🙏
ธรรมะ - love - food - buddhist - monk - dharma - buddha - thailand - temple - dhamma -
pramahawasan - khundaii - darbyqwb - kuntamanee_79 -
instagram
nat_wangnanchai
"หงส์ก็ดี นกกระเรียนก็ดี นกยูงก็ดี ช้างก็ดี ฟานก็ดี ย่อมกลัวราชสีห์ทั้งนั้น จะถือเอาร่างกายเป็นประมาณไม่ได้ ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น ถ้าแม้เด็กมีปัญญา ก็เป็นผู้ใหญ่ได้ คนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โต ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้" (๒๗/๒๕๓) เกฬิสีลชาดก #ธรรมะ #บุญรักษา #ฝันดีครับ 🙏🙏🙏
ธรรมะ - - -
boss_sut - sansabsabb - by_410 - kismily -
instagram
bird19871
ฝากไว้ก่อนนอนครับ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว #ธรรมะ #พุทธศาสนา #กรรม #ความดี
ธรรมะ - ความด - กรรม - -
saiikaew_ - duangzaza123 - po_ro_pon -
instagram
imlove_think
เจอะคำตอบอย่างนี้ ต้องทำอย่างไร ??? ทุกอย่างมันชัดเจน จนไม่ต้องถาม บางเรื่องก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากทำใจ cr. จิรายุส วรรธนะสิน @joejirayut #joe #song #คำคม #คิดบวก #ข้อคิด #ธรรม #ธรรมะ #word #think #thinkful #hope #love #world #pics #thai #thaistyle #instagood Cr.ios7 wallpaper
ธรรม - love - - song - คำคม - - joe - world - thai - instagood - thaistyle - ธรรมะ - word - pics - thinkful - think - hope -
shopbync - ajannjohnny - mallia_claire_ - got_peerasit -
instagram
thairath
การให้อภัย คือ การดับไฟในใจเรา ส่วนใครจะสำนึกผิดหรือไม่นั่น ก็ปล่อยไปตาม บุญเรา กรรมเขา ‪#ธรรมทาน‬ #ธรรมะก่อนนอน‬ ‪#ธรรมะ‬ ‪#พระ‬ ‪#quote‬ ‪#ไทยรัฐ‬ ‪#Thairath‬
ธรรมะ - พระ - ธรรมทาน - ธรรมะก - quote - thairath - ไทยร -
tawinwan : สิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อตัวเอง รักตัวเองจะพยายามทำให้ได้
nchaem : @ployarchh จำไว้นะพลอย อย่าหลงในกิเลส
ployarchh : อัลไลลล @nchaem
nchaem : @ployarchh ธรรมะ เรียนรุ้ไว้ไง 5555
dhirapat : สาธุครับ
sale_cc_lyn_cps_jaspal : สาธุ🙏
jidapacameragirl : คำคมมาก
babyliss_beautyroom2 : 🙏🙏🙏🙏
ddreammie - far_atittaya - bpeeeezzz - pp_bowwy -
instagram
suanmokkh_bkk
ทำไมผิดหวัง
ธรรมะ - สวนโมกข - -
indyin38gmailcom : @eszoza_af9 @porunnop
pookkakatang : สาธุค่ะ
wa__an : สาธุค่ะ
thorntonlive : 🙏
pboonthanom : สาธุคะ
chatpopn : สาธุครับ
alexkrub : สาธุครับ
neenekojung : สาธุ
athiphalo - chocoradieux - lhamrene - pang_untika -
instagram
dhammaannouncer
--- ธรรมะจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า --- " เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา " เมื่อมีจุดสัมผัสและสิ่งกระทบจุดสัมผัส จึงมีการสัมผัส เมื่อมีการสัมผัส จึงมีความรู้สึก (สฬายตนะ คือ อายตนะภายใน; ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก; รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์) พระวินัยปิฎก (ฉบับหลวง) เล่ม ๔ หน้าที่ ๑ มหาวรรค ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มหาขันธกะ โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ [๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอด ๗ วัน และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลม ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ว่าดังนี้:-
สาว - ชอบ - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
dhammaannouncer : ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี้
dhammaannouncer : ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมดับ ด้วยประการฉะนี้
dhammaannouncer : ช่วยกันเผยแผ่พุทธวจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.facebook.com/Dhammaannouncer #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ตามหา #ใส #กางเกง #อยากขาย #ประเทศไทย
thanakae - tienchai3006 - social_th - yohz_taranz -
instagram
bird19871
สาธุ #คำคม #ธรรมะ #หลวงพ่อ
ธรรมะ - หลวงพ - คำคม -
haalimps - faii146 - saiikaew_ - po_ro_pon -
instagram
buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
magganuga_siriyakorn - yuisasivimon - heartrockshop - gearitra_pangsan -
instagram
honsoda
ธรรมะวัยรุ่น by HonSoda ขอบคุณภาพสวยๆจาก สมาชิก เพจ Rabbit Cafe ด้วยนะครับ ปล.ผมอาจจำชื่อเจ้าของภาพโดยตรงไม่ได้แต่ผมนำรูปมาจากเพจนี้เท่านั้นครับ #ธรรมะ #วัยรุ่น #เปลี่ยน #คิดบวก #สุข #ทุกข์ #กำลังใจ #ทำมะ #ปล่อย #วาง #ทำใจ #ความรัก #จิต #ศีล #สมาธิ #ภาวนา
- ภาวนา - กำล - ความร - สมาธ - - ธรรมะ - - - วาง - - - ทำใจ - ปล - เปล - ทำมะ -
pkyar - bigz_cola - social_th5 - paew_v -
instagram
thidsanawadi_folk
วัดที่ 97 ของปี 57 วัดบางเกาะเทพศักดิ์ (เทพทันใจ) ღїღ ตั้งใจทำวันนี้ให้ดีก่อน อย่าอาวรณ์ถึงพรุ่งนี้หรือวันไหน หากวันนี้ดีได้ดั่งตั้งใจ จงมั่นใจวันต่อไปต้องได้ดี...^:)^ #ข้อคิด #ธรรมะ
ธรรมะ - -
coffeebodyyy - themillionshop - nkanpicha -
instagram
little_llws
นั่งอ่านหนังสือ As Tears Go By ที่หัวหิน แต่กลับรู้สึกถึงทับแก้ว #ครูหนู #ครูของหนู #ครูของพวกเรา #ครูแห่งชีวิต #อาจารย์สกุลบุณยทัต #คิดถึงครูจัง #คิดถึงทับแก้ว #คิดถึงชีวิตเด็กละคร #คิดถึงเพื่อน #คิดถึงพี่ๆน้อง บทกวีจากปลายปากกาสะท้อนสัจธรรมแห่งชีวิต #ปรัชญา #ธรรมะ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ ไม่ได้สะท้อนว่าเราแก่ หัวโบราณ หรือเป็นพวกเข้าใจยาก หากแต่เราเข้าใจชีวิต เราจะทุกข์น้อยลง แล้วเราจะสุขมากขึ้น
ปร - ธรรมะ - คร - อาจารย - -
okietkong60 - nuanorth - yotsukung - pang_nidcha -
instagram
warisa_aor
▫️◽️◻️◽️▫️
ธรรมะ - do - life - good - - - - - deed - ปฏ - everyday - การกระทำ -
warisa_aor : #deed #good #life #do #everyday #ธรรมะ #ดี #การกระทำ #ชีวิต #ปฏิบัติ #สีขาว #ทุกวัน
bank_kpn - diguest525 - intrendiest - happy_bird_day -
instagram
thidsanawadi_folk
วัดที่ 95 ของปี 57 วัดเกษมสรณารามราม (วัดบางจาก) ღїღ อย่าทำชั่ว เพราะคิดว่าผิดเพียงนิดเดียว อย่าละเว้นการทำดี เพราะคิดว่าได้บุญนิดเดียว...^:)^ #ข้อคิด #ธรรมะ
ธรรมะ - -
themillionshop - nkanpicha -
instagram
pramahawasan
#ธรรมะ #love #thai #temple #teacher #thailand #monk #buddha #buddhist #dhamma #dharma #rayong #school #student
ธรรมะ - school - love - buddhist - monk - teacher - dharma - buddha - student - thailand - thai - rayong - temple - dhamma -
beatricejeabcv : excellent😁😘 @tiffygaynor @pop_games_app
tummanee - kuntamanee_79 - pair_sirapat - panthap_angchin -
instagram
thidsanawadi_folk
วัดที่ 92 ของปี57 วัดท้องคุ้งค่ะ. ღїღ คนที่สงบอยู่ที่ไหนก็สงบ แต่คนที่ไม่สงบ แม้อยู่ในที่สงบ เขาก็สับสนวุ่นวายอยู่ดี...^:)^ #ข้อคิด #ธรรมะ
ธรรมะ - -
paul_shop2 : 🙏
paul_shop2 - paemetta -
instagram
suanmokkh_bkk
เหี่ยว
ธรรมะ - สวนโมกข - -
suanmokkh_bkk : #พุทธทาสภิกขุ #ธรรมะ #สวนโมกข์กรุงเทพ
pomwoq : @ioilly👆👌😑
dhammasabuyjai : สาธุค่ะ 🙏🙏🙏
lek.gerrard : สาธุๆๆ
neenekojung : สาธุ
ibajune : 🙏🙏🙏
jaru_ploy - peebzeed - chakafe - boonthan -
instagram
imlove_think
#คำคม #คิดบวก #ข้อคิด #ธรรม #ธรรมะ #word #think #thinkful #hope #love #world #pics #thai #thaistyle #instagood Cr.ios7 wallpaper
ธรรมะ - ธรรม - love - - word - คำคม - pics - - world - thinkful - thai - instagood - thaistyle - think - hope -
_choiorawan - getgamegroup - iikob - mikisunday -
instagram
imlove_think
#คำคม #คิดบวก #ข้อคิด #ธรรม #ธรรมะ #word #think #thinkful #hope #love #world #pics #thai #thaistyle #instagood Cr.ios7 wallpaper
ธรรมะ - ธรรม - love - - word - คำคม - pics - - world - thinkful - thai - instagood - thaistyle - think - hope -
whowere563 - piyamart_7 - iikob - kritaya30 -
instagram
pktonfern
แม้อยู่ในสังคมที่เร่าร้อน เราก็ไม่จำเป็นต้องเร่าร้อนตาม แม้จะอยู่ในสังคมที่เครียด. 🌞🌞เราก็ไม่จำเป็นต้องเครียดตาม🌞🌞 #พระหมาสมปอง นมัสการ.... #ธรรมะ ประจำใจ😇😇👏👏👏
ธรรมะ - พระหมาสมปอง -
pktonfern -
instagram
dfordhamma
คำว่า ‘รักตัวเอง’ ปัจจุบันหมายถึงเห็นค่า และใส่ใจดูแลตัวเองเป็น แต่ในทางปฏิบัติ หลายคนรู้สึกสับสนว่ายังไงแน่ ทำไมแกล้งรู้สึกรักตัวเองไม่ลงสักที เพื่อให้สับสนน้อยลง ให้สำรวจที่ใจ ถ้าการรักตัวเองของคุณ ชวนให้รู้สึกผ่องใส เป็นสุข ใจกว้าง เบิกบาน ขอไม่เป็น เป็นแต่ให้ ความรักตัวเองนั้น เกิดจากการเห็นแก่คนอื่น ผลคือความรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ควรค่าแก่การใส่ใจ แต่ถ้าการรักตัวเองของคุณ ชวนให้รู้สึกอึดอัด เป็นทุกข์ ใจแคบ หดหู่ ให้ไม่เป็น เป็นแต่ขอ ความรักตัวเองนั้น เกิดจากการเห็นแก่ตัว ผลคือความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ไม่ควรค่าแก่การใส่ใจ - คุณดังตฤณ
ธรรมะ - dhamma -
dfordhamma : #dhamma #ธรรมะ
lady_taatar - natt_tuksaya - sitra7 - fahh_thanyapat -
instagram
pramahawasan
#ธรรมะ #love #temple #teacher #thailand #buddha #buddhist #monk #dhamma #dharma #rayong
ธรรมะ - love - buddhist - monk - teacher - dharma - buddha - thailand - rayong - temple - dhamma -
moolyhani : @mzavip !!!!!
dopedunns_ - suntisuk1990 - oil_n.p.h_sb - fasai_21 -
instagram
pramahawasan
#ธรรมะ #love #thai #temple #teacher #thailand #monk #rayong #buddha #buddhist #school #student #boy #girl #dhamma #dharma
love - student - thailand - thai - girl - dhamma - ธรรมะ - boy - school - buddhist - monk - teacher - dharma - buddha - rayong - temple -
beatricejeabcv : pretty :)😁💚💓❤️ @jennabettyhann @dotinline
madsai1200 - beam.p - pair_sirapat - papatsarin_may -
instagram
pramahawasan
#ธรรมะ #love #thai #temple #teacher #thailand #monk #buddha #buddhist #dhamma #dharma #boy #girl
ธรรมะ - boy - love - girl - buddhist - monk - teacher - dharma - buddha - thailand - thai - temple - dhamma -
khundaii - aeaeykol - beam.p - pair_sirapat -
instagram
honsoda
ธรรมะวัยรุ่น by HonSoda ขอบคุณภาพสวยๆจาก สมาชิก เพจ Rabbit Cafe ด้วยนะครับ ปล.ผมอาจจำชื่อเจ้าของภาพโดยตรงไม่ได้แต่ผมนำรูปมาจากเพจนี้เท่านั้นครับ #ธรรมะ #วัยรุ่น #เปลี่ยน #คิดบวก #สุข #ทุกข์ #กำลังใจ #ทำมะ #ปล่อย #วาง #ทำใจ #ความรัก #จิต #ศีล #สมาธิ #ภาวนา
- ภาวนา - กำล - ความร - สมาธ - - ธรรมะ - - - วาง - - - ทำใจ - ปล - เปล - ทำมะ -
khuntreyz : โธ่! อิสัส จะให้ ธรรมะซึมเข้า สมอง กูเลยหรอไง 😡😡😡
honsoda : ซึมซับบ้างแต่ก่อนไม่ยอมเรียน พระพุทธศาสนา
bigz_cola - khuntreyz - honsoda - jakz_tz -
instagram
imlove_think
รู้ว่ามันใช่ แต่ไม่รู้ว่าทำไม ไม่ลืมเธอ cr.ใหม่ เจริญปุระ @mai_charoenpura #song #mai #คิดบวก #ข้อคิด #ธรรม #ธรรมะ #word #think #thinkful #hope #love #world #pics #thai #thaistyle #instagood
- love - - song - ธรรม - mai - world - thai - instagood - thaistyle - ธรรมะ - word - pics - thinkful - think - hope -
maymfc - vi_amnuykit - banbondin - nopparth -
instagram
imlove_think
ผู้คนมากมาย แต่ถ้าไม่ใช่เธอ ก็เหงาอยู่ดี #พาฉันกลับบ้านที #home #Michael Bublé #song #คำคม #คิดบวก #ข้อคิด #ธรรม #ธรรมะ #word #think #thinkful #hope #love #world #pics #thai #thaistyle #instagood
- love - - song - คำคม - ธรรม - world - home - thai - instagood - thaistyle - ธรรมะ - word - michael - pics - พาฉ - thinkful - think - hope -
imlove_think - francoisolwage - agettold4625 - piyamart_7 -
instagram
pramahawasan
#ธรรมะ #love #thai #temple #teacher #thailand #monk #dhamma #dharma #buddha #buddhist #rayong
ธรรมะ - love - buddhist - monk - teacher - dharma - buddha - thailand - thai - rayong - temple - dhamma -
khundaii - yixgliiz_ - pair_sirapat - panthap_angchin -
instagram
dhammaannouncer
--- ธรรมะจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า --- " เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา " เมื่อมีการสัมผัส จึงมีความรู้สึก เมื่อมีความรู้สึก จึงมีความอยาก พระวินัยปิฎก (ฉบับหลวง) เล่ม ๔ หน้าที่ ๑ มหาวรรค ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มหาขันธกะ โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ [๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอด ๗ วัน และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลม ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ว่าดังนี้:-
สาว - ชอบ - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
dhammaannouncer : ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี้
dhammaannouncer : ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมดับ ด้วยประการฉะนี้
dhammaannouncer : ช่วยกันเผยแผ่พุทธวจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.facebook.com/Dhammaannouncer #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ตามหา #ใส #กางเกง #อยากขาย #ประเทศไทย
jpsclb - pingpongziiz - _________budd_________ - sunday_morrrning -
instagram
sakolandkae
<============> <==============> .........🙏"แด่น้อง...ผู้หิวโหย"🙏......... ............🌟🌟🌟🌟........... ........50,000 บาท [ห้าหมื่นบาทถ้วน] หยาดเหงื่อแรงกาย สะสมเก็บออมไว้ เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกเงินสด ของรางวัล เด็กนักเรียนวัดบ้านพลังไพร ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เนื่องในวันเกิด 26/08/57....... ...........🌟🌟🌟.......... "มีแบ่งบ้าง".......สร้างสรร......"งานสังคม" "เก็บสะสม".....เพื่อส่งเสริม....."การศึกษา" "เด็กตัวน้อย".........เรียนรู้ดี........."มีวิชา" "ภายภาคหน้า"....คือเสาเมือง..."เรืองวิไล".... ............🌟🌟🌟........... ........🙏สวัสดีมีสุขทุกคนทุกท่าน🙏........ ........🙏 #พระ #ธรรมะ #กสปฤาษี #ใส #สกล #thailand #sakolandkae #29/08/57 @21:40 น.
ธรรมะ - ใส - sakolandkae - 29 - กสปฤาษ - พระ - thailand - สกล -
tai_krisda : @sakolandkae 😊😊🙏🙏🙏
cvirapol : 🙏🙏🙏🙏🙏 น่าชื่นชมยินดีในการให้ ที่ไม่หวังผลตอบแทนของพี่สกลด้วยนะครับ
padang6203 : สวัสดีมีสุขค่ะคุณสกล
jiara_jm54 : มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะคะพี่สกล 🙏😊
i_bank_zaa : @sakolandkae สาธุอนุโมทนามิ ครับ และสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับพี่สกล
septemberboy19 : 👍👍👍👍👍
jimmy_tha : อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ🙏🙏🙏💖💖💖
chotikamorrison : 👍👍
bankkyteeraphat - pakse12 - _60pom - pichkhunz -
instagram
suanmokkh_bkk
อยู่อย่างต่ำกระทำอย่างสูง
ธรรมะ - สวนโมกข - -
suanmokkh_bkk : #พุทธทาสภิกขุ #ธรรมะ #สวนโมกข์กรุงเทพ
im_valenlove : 🙏 สาธุ
mayocharlie : 🙏🙏🙏🙏
ao_pimpa : 🙏🙏🙏
tofutofu_6 : ✔️✨🙏✨
jee2510 : สาธุค่ะ🙏🙏🙏
navdean : สาธุคะ
lekmoso : 🙏🙏🙏
niyomsakul - chingcha_ - narj_yadha - myhomeme44 -
instagram
pramahawasan
#ธรรมะ #love #teacher #temple #thailand #buddha #buddhist #monk #school #student #rayong
ธรรมะ - school - love - buddhist - monk - temple - buddha - student - thailand - rayong - teacher -
noey_arnatawong - pair_sirapat - kuntamanee_79 - oom8537 -
instagram
Iconosquare feedback