By accessing this website, you acknowledge and accept the use of cookies. Learn More
Important notice - Major update coming on June 1st. Please read carefully.
[]
zuzan_zan Instagram profile picture

zuzan_zan

SIRIWADEE ARUNJINDATRAKUL

Photo from zuzan_zan

ชีวิตม.ปลาย เราคิดถึง เราอิจฉา @bankchinn @golffygolf @paosrv @miscartoon ,,,ใช้ชีวิตให้สนุกและเต็มที่ แต่เลือกไปในทางที่ดีและถูกต้อง 💚💜💙

zuzan_zan Instagram profile picture
zuzan_zan
SIRIWADEE ARUNJINDATRAKUL
9 Comments > view all
zuzan_zan 1342856041
@iamnznew ปรับใน magic hour อ่ะ ลดสี ลดสว่าง ลดคอนทราส ตามใจชอบ แต่เราชอบสีแบบของนิวมลกกว่า ดูหม่นๆแต่ยังสดใส
nzneww 1342857813
@zuzan_zan อ่าวววว เด่วลองปรับดูละกัน 5555555
zuzan_zan 1342860567
@iamnznew เราชอบแบบของนิวอันที่ไปเม้นบอกอ่ะ ทำไง ฮาๆๆๆ
nzneww 1342864871
@zuzan_zan เราก็กลับในนั้นอะ แต่ว่าแต่ละรูปก็ปรับใหม่ ไม่ได้ใช้ฟิลเตอเดิม -.-
Do you have an Instagram account?
Login to Instagram to like or comment on this media
ADVERTISING
ADVERTISING
More media you may like
Iconosquare feedback